Direkt till innehåll

Hantering av kontaktuppgifter

Så här hanterar vi dina kontaktuppgifter

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen. Alla inkomna synpunkter, frågor, e-post med mera registreras och följs upp.

Vi sparar frågan och dina uppgifter endast den tid ärendet kräver. Om din fråga blir ett ärende som kräver vidare handläggning blir den ett ärende som läggs in i ett eller flera av Trafik Göteborgs parters diarium.

All din korrespondens som till exempel brev, e-post eller fax med Trafik Göteborg blir en allmän handling som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av offentliga handlingar). Förutom de ärenden som är sekretess som styrs av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Du kan välja att framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi inte möjlighet att återkomma till dig med ett svar.

Har du frågor kring hur uppgifterna du lämnat behandlas kontakta oss.

Relaterade länkar

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-30