Direkt till innehåll

Nyheter

Vy:
Visa stor listvy Visa liten listvy

Gång- och cykelbron över Lundbyleden stängs

Den 9 juni till 5 juli utförs arbeten på gång- och cykelbron över Lundbyleden. Gående och cyklister mellan Inlandsgatan och Cronackersgatan får ta andra vägar

Fyra av tio förare blir stressade av plogbilen

Fyra av tio svenskar blir stressade när de hamnar bakom ett fordon som snöröjer eller halkbekämpar. Detta visar en ny Sifoundersökning

Ökad vintertrafik – ta det lugnt!

Vi är inne i en av årets mest trafiktätaste perioder – sportlovsveckorna. Ta det därför extra lugnt på vägarna!

Skärpta rekommendationer om munskydd

Nu uppmanas alla kollektivtrafikresenärer i Västra Götaland att bära munskydd vid alla resor, dygnet runt. Munskydd kan hämtas hos Västtrafik

Res säkert i sportlovstrafiken

Under årets sportlovsveckor är fler ute på vägarna och därför är det extra viktigt att tänka på hur du reser. Här är några råd på vägen

Coronaeffekt i trafiken

Coronapandemin har påverkat göteborgarnas resande. År 2020 minskade det totala resandet kraftigt – störst minskning står kollektivtrafiken för

Götatunneln blir dubbelriktad längre än väntat

Trafiken i Götatunneln blir dubbelriktad längre än planerat. Detta beror på nya juridiska besked om att bullrande arbeten endast får ske dagtid

Avfart i Rödastensmotet stängd

Fram till den 21 februari kan du inte köra av mot Högsboleden/Kungssten i Rödastensmotet. Se upp så att du inte av misstag hamnar på Hisingen!

Missa inte: Nils Ericsonsgatan är stängd

Nils Ericsonsgatan är för tillfället stängd för genomfartstrafik. Avstängningen gäller till den 1 juni och innebär stora förändringar för biltrafiken i området

Ny spårvagnslinje till och från Kortedala

Västtrafik sätter in en ny spårvagnslinje mellan Kortedala och Hisingen. Detta för att minska trängseln på spårvagnarna till och från Kortedala

Allt om trafiken i Centralenområdet

Mycket händer kring Centralenområdet och trafiken förändras kontinuerligt. Här får du veta vad som gäller just nu

Nattarbeten stänger bron vid Leråkersmotet

Natten 11-12 februari stängs bron över Lundbyleden vid Leråkersmotet. Delar av trafiken till och från Backaplan leds om.