Direkt till innehåll

1 / 4

Allt om trafiken i Centralenområdet

Mycket händer kring Centralenområdet och trafiken förändras kontinuerligt. Här får du veta vad som gäller just nu.

Området norr om Centralstationen i Göteborg är en plats där mycket händer samtidigt: förutom att Hisingsbron och Västlänken byggs pågår också nedsänkningen av E45.

Förutsättningarna för hur du tar dig med bil, cykel, till fots och åker kollektivt i detta område ändras därför med jämna mellanrum. Framkomligheten kan periodvis vara begränsad, så undvik gärna att ta bilen till Centralenområdet om du inte måste. Välj hellre andra färdmedel.

Här följer en sammanställning av vad som är aktuellt för trafiken i Centralenområdet just nu – det vill säga i februari 2021:

Nils Ericonsgatan stängd
Från den 8 februari till den 1 juni är Nils Ericsonsgatan stängd för genomfartstrafik. Avstängningen innebär följande:

– Det är inte möjligt att köra norrifrån (från Lilla Bommen-hållet) och vidare på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Åkareplatsen.

– Det är inte möjligt att köra söderifrån (från Åkareplatsen-hållet) och vidare på Nils Ericsonsgatan mot Nordstans parkeringhus.

Det innebär också det här:

– Det går bara att nå Nordstans parkeringshus med bil norrifrån (från Lilla Bommen-hållet).

– Det går bara att nå området kring Scandic Europa och Hotel Eggers med bil söderifrån (från Åkareplatsen-hållet).

Tänk på att det är risk för långa omvägar om du missar den pågående avstängningen. Kolla in kartan här nedan för tillgängliga körvägar och läs mer i den här artikeln.
Kartan visar var Nils Ericsonsgatan stängs för genomfartstrafik februari-juni.

Götaälvbron stängd mot Hisingen
Sedan december är Götaälvbron stängd för biltrafik i riktning mot Hisingen. Det innebär att bilister som ska till Hisingen istället får välja andra vägar över älven – antingen Tingstadstunneln, Älvsborgsbron eller Marieholmstunneln.

När den nya Hisingsbron öppnar för biltrafik, vilket sker våren 2021, kommer det åter bli möjligt att köra bil från fastlandet till Hisingen över älven via Centralenområdet.

Gående och cyklister berörs inte av ovan nämnda stängning, utan kan precis som vanligt ta sig över Götaälvbron mot Hisingen.

Hållplats Nordstan stängd
Sedan december är också hållplats Nordstan stängd för all kollektivtrafik i riktning mot Hisingen. Orsaken till stängningen är att en ny hållplats nu byggs på platsen.

Du som tidigare brukade gå på eller av vid hållplats Nordstan hänvisas till hållplatserna vid Centralstationen, Polhemsplatsen, Brunnsparken, Lilla Bommen och Operan.

Den nya Hisingsbron öppnar för busstrafik under våren 2021 och för spårvagnstrafik under hösten 2021, då även den nya hållplats Nordstan väntas öppna.

Karta som visar stängningen av Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen samt stängningen av hållplats Nordstan:
Karta som visar vad som händer vid Nils Ericsonsgatan, Götaälvbron och Centralen den 13 december 2020.

Ny väg till Centralens p-plats
Bilvägen till Centralstationens korttidsparkering flyttades våren 2020 och går sedan dess via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Denna väg gäller en längre tid framöver. Notera att den östra delen av Kruthusgatan (närmast Skansen Lejonet) är stängd för genomfartstrafik.

Ett bra alternativ till Centralens p-plats är parkeringen som ligger längs Gullbergsvassgatan, strax intill Gokartcentralen. I Parkering Göteborgs app heter den ”Parkering Centralen” och har platskod 4120.

Karta som visar hur du kör till Centralstationens korttidsparkering:
Karta som visar hur du kör till Centralstationens korttidsparkering:

Bergslagsgatan stängd för genomfart
I mitten av januari stängdes Bergslagsgatan för genomfartstrafik vid Regionens Hus och ersattes av två nya vägar som går på varsin sida om E45 Götaleden.

Trafik som kommer från centrum och ska till E45 österut kör via Stadstjänarebron och en nybyggd del av Södra Sjöfarten.

Trafik som kör österifrån på E45 och ska till centrum/Nordstan väljer vid Stationsmotet en nybyggd del av Norra Sjöfarten. Håll till höger i Stationsmotet! Via den nya sträckan av Norra Sjöfarten når du Stadstjänarebron och centrum/Nordstan.

Karta som visar hur du kör vid Regionens hus: 
Karta som visar var Bergslagsgatan stängs och vilka omledningsvägar som gäller.

Tidsplan för våren 2021
Under 2021 färdigställs såväl Hisingsbron som Gullbergstunneln. Under våren 2021 öppnar Hisingsbron för buss-, bil-, gång- och cykeltrafik och under hösten 2021 öppnar bron för spårvagnstrafik.

I mars/april öppnar Gullbergstunneln på E45 Götaleden.

När det gäller Västlänken-byggnationen vid Centralen så väntas den pågå fram till 2024.

Mer information om de olika infrastrukturprojekten i Centralenområdet hittar du här:
Hisingsbron
Västlänken, deletapp Centralen
E45, Lilla Bommen-Marieholm

Läs också