Direkt till innehåll

Arbete på väg 155 snart klart

Höstens arbeten på Hjuviksvägen är på väg att avslutas. Vägen mellan Hjuvik och Torslanda har nu blivit säkrare.

Trafiksäkerhetshöjande arbeten har pågått på Hjuviksvägen – som är en del av väg 155 på Hisingen och även kallas Öckeröleden – sedan september i år.

Arbetena har gällt sträckan mellan Hjuviks Bryggväg (Majvik) och Hällsviksvägen och har bestått av att övergångsställen har höjts och såväl trafiksignalstolpar som räcken har monterats.

Nu meddelas att inga fler trafikpåverkande arbeten kommer att ske från och med den 15 november, och att arbetet i sin helhet avslutas cirka en vecka senare.

En betydande del av vägen mellan Torslanda och färjan till och från Hönö/Öckerö/Björkö har därmed blivit säkrare för såväl bilister som gående och cyklister.

Läs också