Direkt till innehåll

Arbetet med E20 fortsätter

I januari inleds arbetet med att bygga om ytterligare en etapp av E20 till mötesseparerad väg. Denna gång gäller det sträckan förbi Vårgårda.

Arbetet med att bygga om E20 genom Västra Götaland till en säker och mötesseparerad väg pågår för fullt och väntas bli klart 2026.

Ombyggnationen sker i etapper och i december förra året färdigställdes en 15 kilometer lång motorvägssträcka mellan Bälinge norr om Alingsås och Hjultorp söder om Vårgårda.

Läs mer om den nya motorvägen mellan Alingsås och Vårgårda som öppnades i december.

Mötesseparerad väg
Nu fortsätter arbetet med nästa etapp. Den 11 januari påbörjas arbetet med att bygga om en fyra kilometer lång sträcka av E20 förbi Vårgårda till mötesseparerad väg.

Arbetet inleds vid Fagrabo norr om Vårgårda, där en ny planfri korsning ska byggas, varpå man arbetar sig vidare söderut fram till trafikplats Hjultorp.

Arbetet med etappen förbi Vårgårda – som kommer att bestå av 3 kilometer fyrfältsväg och 1 kilometer tvåfältsväg – väntas pågå till senhösten 2022.

Sänkt hastighet
För dig som trafikant på E20 innebär arbetet förbi Vårgårda att det blir smalare körfält på en kilometer lång sträcka från Rasta Vårgårda och söderut. På denna sträcka sänks hastigheten till 60 km/h.

Övriga sträckan av E20 mellan Hjultorp och den nya trafikplatsen vid Fagrabo berörs inte initialt.

Fler etapper på gång
Under året kommer ytterligare etapper av E20 mellan Vårgårda och Vara att byggas om. I februari påbörjas etappen Vårgårda-Ribbingsberg och under våren är det byggstart för etappen Ribbingsberg-Eling. Under året återupptas också arbetet på sträckan Eling-Vara.

Sedan tidigare pågår också arbeten på sträckan Tollered-Ingared.

Karta som visar etapperna i ombyggnationen av E20 genom Västra Götaland:
Karta som visar ombyggnationen av E20 genom Västra Götaland till mötesseparerad väg.

Trafikverkets information om ombyggnationen av E20.

Läs också