Direkt till innehåll

Beläggningsarbete på Delsjövägen

Den 6-17 april utförs beläggningsarbete på Delsjövägen, vilket påverkar bilister, gående och cyklister i området.

Trafiken på Delsjövägen påverkas när ny asfalt ska läggas på sträckan mellan Sankt Sigfridsplan och rondellen i korsningen Delsjövägen/Bögatan. (Se kartan nedan).

Framkomligheten begränsas
Beläggningsarbetet utförs under 4-5 vardagskvällar- och nätter mellan klockan 19:00 och 06:00 under arbetsperioden. Detta för att påverka trafiken så lite som möjligt. Förutom att ny asfalt ska läggas utförs arbeten med belysning och linjemålning.

Framkomligheten kommer att vara begränsad för bilister, cyklister och gående. Följ lokal skyltning på plats.

Läs också