Direkt till innehåll

Beläggningsarbete på E6 och väg 40

Nattliga asfaltsarbeten utförs från 3 augusti till september på sträckan E6 Kungsbacka-Sandsjöbacka och väg 40 Bårhultsmotet-Mölnlycke. Trafiken leds om med nedsatt hastighet.

Från den 3 augusti till september utförs asfaltsarbeten på sträckan Kungsbacka-Sandsjöbacka E6 norrut och väg 40 Bårhultsmotet-Mölnlycke. Arbetena utförs nattetid och är väderberoende. Trafiken leds över och dubbelriktas på motsatt sida. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

E6 Kungsbacka-Sandsjöbacka
Från 3 augusti och fem veckor framåt, vecka 32-37 utförs beläggningsarbeten mellan Kungsbacka och Sandsjöbacka på E6 i norrgående riktning. Arbetet utförs kvälls- och nattetid, måndag till torsdag, mellan klockan 21:00 och klockan 05:30.

Nattetid leds trafiken på E6 norrut över till den södergående riktningen, nedsatt hastighet gäller.

Av- och påfarterna vid Kungsbacka N, Tpl 61, kommer under flera nätter att vara avstängd och trafiken hänvisas då till Kungsbacka C, Tpl 60, för vidare resa norrut. Vissa nätter kommer även rastplatsens av- och påfarter vid Sandsjöbacka att vara avstängda.

Väg 40 Bårhultsmotet-Mölnlycke
Under vecka 32-35, med trolig start 3 augusti, utförs beläggningsarbete på sträckan Bårhultsmotet-Mölnlycke. Arbetet sker kvälls- och nattetid mellan klockan 22:00 och klockan 05:00.

Nattetid leds trafiken över och blir dubbelriktad på motsatt sida, nedsatt hastighet gäller.

Vissa nätter stängs påfarten mot Göteborg av vid Mölnlyckemotet. Trafiken leds då om via Boråsvägen och J.A. Fagerbergs Väg till Delsjömotet.

Läs också