Direkt till innehåll

Beläggningsarbete på Högsboleden

Nattliga beläggningsarbeten på avfarten från Högsboleden mot E6/Frölunda/Kungssten påverkar biltrafiken 17-22 januari.

Nätterna mellan 17 och 22 januari ska avfarten på Högsbolenden mot E6, Frölunda Torg och Kungssten asfalteras.

Arbetet sker nattetid och då stängs avfartsrampen för trafik klockan 19.00-05.00. Trafiken kommer istället att ledas om via Jaegerdorffsplatsen.

Trafik mot Älvsborgsbron kommer inte att påverkas av arbetet. Inte heller gående eller cyklister.

Läs också