Direkt till innehåll

Biltrafik leds in i spåren

Den 30 april väntas arbeten starta på Södra Vägen, som påverkar samtliga trafikslag.

Det som händer är att fordonstrafiken som kommer körande från Mölndal mot Korsvägen, i höjd med Chalmerstunneln, leds in i spårvagnsspåren (se karta nedan). Gång- och cykeltrafiken leds om via bilkörfältet.

Arbetet beräknas ta cirka 1 dygn.

Orsaken till trafikförändringen är Västlänkens arbeten med att flytta kontaktledningsstolpar längs Södra Vägen.

Klicka för större karta:

Läs också