Direkt till innehåll

Bron över E6 i Lackarebäcksmotet stängs

Lackarebäcksbron behöver renoveras och stängs för biltrafik från den 10 augusti till oktober. Gående och cyklister kommer fram.

Lackarebäcksbron är i akut behov av renovering och ett underhållsarbete ska därför utföras på bron mellan den 10 augusti och 2 oktober.

Under denna tidsperiod är bron stängd för fordonstrafik och inga bilister kommer att kunna passera över E6 via Lackarebäcksmotet. Istället sker hänvisning via Göteborgsvägen, Flöjelbergsgatan, Järnvägsgatan och Mölndals bro. Följ skyltning på plats.

Klicka för större karta:

Av- och påfarter öppna
Avstängningen innebär att trafikmängden över Mölndals bro kommer att öka, vilket även kan bli fallet på närliggande vägar och trafikplatser. Räkna med köer och längre restider förbi arbetsområdet. Ha därför några extra minuter tillgodo.

Värt att notera är att avstängningen endast gäller Lackarebäcksbron. Du kan alltså fortfarande använda samtliga av- och påfarter i Lackarebäcksmotet.

Gång och cykel kommer fram
En annan sak som kan vara bra att känna till är att trafiken från Södra Ågatan norrut kommer att kunna svänga vänster i korsningen Södra Ågatan-Gunnebogatan. Därifrån kan du sedan ta dig vidare mot Göteborgsvägen eller ut på E6 söderut.

Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna passera över bron.

Tänk på att renoveringen av bron sker samtidigt som vissa av- och påfarter är stängda i Örgrytemotet, vilket kan förvärra trafiksituationen på vissa platser.

Mer information om själva renoveringen av bron hittar du här.

Läs mer: Av- och påfart stängs i Örgrytemotet.

Läs också