Direkt till innehåll

Busskörfältet vid Backadalsmotet öppnar

Natten mellan den 27 och 28 augusti öppnar åter busskörfältet mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet efter att sträckan fått nytt bullerskydd.

I januari startade arbetet med att bygga bullerskärmar längs E6 söderut mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet, vilket är den första av två etapper. Natten mellan den 27-28 augusti är arbetet klart, vilket betyder att busskörfältet som varit stängt under byggtid öppnar igen. Övrig trafik samsas i resterande tre körfält.

Andra etappen kvar
I oktober väntas även den andra etappen av arbetet med bullerskärmar längs sträckan Bäckebolsmotet-Backadalsmotet vara färdigt. Då öppnar även det idag stängda busskörfältet mellan de båda moten.

Karta som visar aktuella sträckor för byte av bullerskärmar längs E6 söderut mellan Bäckebolsmotet och Tingstadsmotet.

Läs också