Direkt till innehåll

Bygge av bullerskärm berör E6 söderut

Måndagen den 13 januari inleds bygget av bullerskärmar längs E6 söderut mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet. Under tiden påverkas trafiken.

Under 2020 ska bullerskärmar byggas längs E6 söderut mellan Bäckebolsmotet och Tingstadsmotet. Arbetet utförs i två etapper, där första etappen startar måndagen den 13 januari.

Busskörfält stängs
Under den första etappen är det sträckan Backadalsmotet-Tingstadsmotet som berörs med ett avstängt busskörfält, se karta nedan. Det innebär att all trafik – såväl bussar som övriga fordon – får samsas i tre körfält på den aktuella sträckan. Dessutom sänks hastigheten till 70 kilometer i timmen.

Värt att notera är att busshållplatsen som är placerad på påfartsrampen vid Backadalsmotet kommer att vara tillgänglig under hela etappen, som väntas pågå till juli 2020.

Det röda strecket i kartan anger var byggnationen av bullerskärmar längs E6 söderut kommer att pågå under etapp 1:

karta backadal_tingstad_liten_fix.png

Under den andra etappen, som väntas ske mellan juli och oktober, är det sträckan Bäckebolsmotet-Backadalsmotet som påverkas på samma sätt som ovan.

E6 norrut breddas
Arbetet med att bredda E6 norrut mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet pågår för fullt och väntas bli klart maj 2020.

Tidigare artikel: E6 norrut breddas

Byggnationen av bullerskärmarna längs E6 söderut och breddningen av E6 norrut är en del av Marieholmsförbindelsen.

Läs mer om projektet här.

Läs också