Direkt till innehåll

Coronaeffekt i trafiken

Coronapandemin har påverkat göteborgarnas resande. År 2020 minskade det totala resandet kraftigt – störst minskning står kollektivtrafiken för.

När trafikkontoret summerar resandet för år 2020 står det klart att göteborgarna har lagt om sina resvanor under coronapandemin. Förra året minskade det totala resandet med 17 procent jämfört med 2019 – störst minskning står resorna med kollektivtrafik för. Cykelresorna är det enda färdsättet som har fått ett uppsving.

– Cykelresorna har ökat med ungefär åtta procent och kollektivtrafikresorna har minskat med omkring 31 procent, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret i Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

Tågresandet gick ner mest

Enligt siffror från Västtrafik kan man se en kraftig minskning hos alla trafikslag men tågresandet har gått ner allra mest med en minskning på 34 procent.

– Det har varit ett tufft år och även i år kommer pandemin ha betydande negativ påverkan på vår verksamhet. Men vi har goda förhoppningar om att resenärerna på sikt återvänder till kollektivtrafiken när pandemin klingar av, säger Lars Backström, vd på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Bilresorna minskade med åtta procent

Även inom biltrafiken kan man se en minskning – under förra året minskade antalet bilresor med åtta procent jämfört med 2019. Under vissa av årets månader var minskningen ännu större.

– Vi kan se en tydlig koppling mellan coronapandemin och nedgång i antalet bilresor säger Svante Möller, trafikanalytiker på Trafik Göteborg, och fortsätter:

– Under de mest intensiva coronamånaderna mars-maj och nov-dec minskade antalet bilresor med mellan 10 och 15 procent.

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka.

– För att det hållbara resandet ska fortsätta sin positiva utveckling behöver göteborgarna återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Samtidigt måste de som valt att cykla uppmuntras att fortsätta att göra det, säger Annika Nilsson.

Västtrafiks info om resandestatistiken för 2020.

Göteborgs Stads pressmeddelande om resandestatistiken.

Statistik över resandet 2020

  • Buss: -29 procent jämfört med 2019
  • Båt: -26 procent jämfört med 2019
  • Tåg: -34 procent jämfört med 2019
  • Spårvagn: -33 procent jämfört med 2019
  • Bil: -8 procent jämfört med 2019
  • Cykel: +8 procent jämfört med 2019
  • Gång: Cirka -24 procent jämfört med 2019

Siffrorna är tagna från trafikkontoret och Västtrafik

Läs också