Direkt till innehåll

Cykelbanan återställd på Linnégatan

Det tillfälliga arrangemanget med en cykelfartsgata på Linnégatan har nu upphört. Därmed kan cyklister återigen cykla på cykelbanan.

Åtgärden med att temporärt göra om Linnégatan till en typ av cykelfartsgata gjordes i somras. Syftet var att under coronapandemin begränsa trängseln på Linnégatans trottoarer, där gående och cyklister i vanliga fall får samsas om ett begränsat utrymme.

Arrangemanget har nu alltså upphört och från och med torsdagen den 3 september är cykelbanorna på Linnégatan återställda.

Reaktionerna på sommarens förvandling av Linnégatan till cykelfartsgata har enligt Trafikkontoret varit högst blandade, och arrangemanget ska nu utvärderas. Klart är att det enligt Trafikkontoret inte i nuläget finns några planer på att göra Linnégatan till en permanent cykelfartsgata.

Läs också