Direkt till innehåll

Cyklister påverkas av vägbygge

Snart inleds sprängningar vid Hisingsleden inför bygget av Halvors länk. Av säkerhetsskäl stängs gång- och cykelbanan längs leden redan den 29 januari.

I mitten av februari startar sprängningarna inför byggnationen av den nya tvärförbindelsen Halvors länk på Hisingen mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden. I kartan nedan visas den ungefärliga sträckningen för Halvors länk:

Även om Halvors länk byggs vid sidan av den befintliga Hisingsleden kommer sprängningarna påverka trafiken på leden. Sprängningarna kommer att ske dagtid utanför rusningstid och medföra trafikstopp på Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons Väg i max 15 minuter. Utöver detta kan hastigheten på delar av Hisingsleden tidvis komma att sänkas till 50 kilometer i timmen.

Mer information om detta kommer längre fram, men värt att veta för dig som exempelvis cykelpendlar till och från Volvo är att gång- och cykelbanan längs Hisingsleden stängs redan onsdagen den 29 januari.

Även detta görs av säkerhetsskäl, och istället hänvisas gående och cyklister över Södra Biskopsgården och Svarte mosse-området, där det finns en skyltad gång- och cykelbana. (Se karta nedan över den skyltade omledningsvägen.)

Notera att du som cykelpendlar till och från Volvo också kan välja cykelbanan längs väg 155 och via Sörredsmotet. Tänk dock på att det för tillfället pågår arbeten i anslutning till gång- och cykelbanan vid Sörredsmotet, vilket innebär att du som cyklar eller går leds om via en tillfällig väg förbi motet.

Mer information om byggnationen av Halvors länk hittar du hos Trafikverket.

Läs också