Direkt till innehåll

Dags för montering av Hisingsbrons lyftspann

Farleden i Göta älv stängs av 31 augusti-7 september när Hisingsbrons lyftspann monteras. Därmed läggs den sista stora pusselbiten på plats.

Måndagen den 31 augusti påbörjas monteringsarbetet av Hisingsbrons lyftspann, det vill säga den del av bron som ska lyftas upp vid broöppning.

Monteringsarbetet av det 750 ton tunga lyftspannet kommer inte att påverka vare sig bil-, kollektiv- eller gång-/cykeltrafiken. Däremot kommer farleden i Göta älv förbi Götaälvbron och Hisingsbron att vara avstängd vid pågående arbete fram till och med måndagen den 7 september.

När lyftspannet har lagts på plats kommer det att vara i upphöjt läge, det vill säga på 28 meters höjd, fram tills dess att Hisingsbron öppnar för trafik. Detta väntas ske i februari-mars 2021, då bron i ett första skede öppnar för bilar, bussar samt cyklister och gående.

De första spårvagnarna väntas därefter släppas på efter sommaren 2021.

Mer om tidsplanen för montering av Hisingsbrons lyftspann hittar du här

Läs också