Direkt till innehåll

Del av Gullbergs Strandgata stängs

Den 13 maj stängs Gullbergs Strandgata i höjd med Götaälvbron. Trafiken kommer fram via andra vägar.

Gullbergs Strandgata stängs för bil- och kollektivtrafik mellan Vikingsgatan och Hamntorgsgatan på grund av arbeten med Hisingsbron. Avstängningen gäller från den 13 maj till och med november 2019.

Läs mer om projekt Hisingsbron

Ny väg in i området
Samtidigt som Gullbergs Strandgata stängs öppnas tillfälligt en fil i norrgående riktning på den nybyggda Stadstjänarebron. Detta blir en ny väg för motortrafik som ska in i Gullbergsstrandsområdet. Bilister som däremot ska ut från området hänvisas till Kämpegatan och Stationsmotet.

Bilvägen in till och ut från Lilla Bommen är öppen som vanligt och nås via Norra Sjöfarten. Inledningsvis påverkas inte parkeringen under Götaälvbron vid Lilla Bommen.

När det gäller kollektivtrafiken ändras inga hållplatser, men resenärer kan räkna med längre restid.

Gång- och cykeltrafik kommer fram
Gående och cyklister kommer alltid fram, men på olika sätt. Ibland kan gång- och cykelbanan behöva flyttas i sidled och ibland sker hänvisning till en annan närliggande sträcka. I samband med avstängningen stängs och rivs trappan som går till och från Götaälvbron vid Lilla Bommen. Följ skyltning på plats.

Klicka för större karta:

Läs också