Direkt till innehåll

Förändringar i Gullbergsmotet

Natten till den 25 oktober öppnar den befintliga påfartsrampen i Gullbergsmotet för trafik från E45 österut mot Hisingen via Tingstadstunneln.

Sedan en längre tid tillbaka har ombyggnationen av Gullbergsmotet pågått, som periodvis har påverkat trafiken på olika sätt. Nu börjar dock arbetena gå mot sitt slut och motet ska återställas till ursprungligt skick.

Påfartsramp öppnar
Det som sker närmast är att den befintliga påfartsrampen för trafik från E45 österut mot Hisingen via Tindstadstunneln öppnar natten till den 25 oktober. I samband med detta stängs den tillfälliga påfartsrampen som har använts under byggtid. Som trafikant får du vara uppmärksam på den ändrade körvägen.

Klicka för större karta:

karta gullbergsmotet_liten_fix.png

Arbeten som återstår i Gullbergsmotet är att räta ut avfarten mot E45 Karlstad från E6 Syd och att öppna avfarten mot E45 Karlstad från Tingstadstunneln (E6 N).

Därför har motet byggts om
Gullbergsmotet är idag hårt belastat med trafik då flera större vägar ansluter dit. Motet har byggts om för att förbättra trafikflödet i området och för att anpassas till byggnationen av Marieholmstunneln.

Läs mer om Gullbergsmotet här

Läs också