Direkt till innehåll

Fortsatt arbete med pendelcykelstråk

Arbetet med att bredda gång- och cykelbanan på Delsjövägen fortsätter. Räkna med tidvis trafikpåverkan.

Under 2017 inleddes bygget av ett nytt pendelcykelstråk på Delsjövägen. Arbetet är indelat i olika etapper och nu har det blivit dags att åtgärda sträckan Delsjögrillen-Sankt Sigfrids plan, se karta nedan.

Klicka för större karta:

 

Delar utrymme
Under arbetets gång får gående och cyklister periodvis samsas om utrymmet. Därför är det viktigt att visa hänsyn mellan trafikslagen.

Biltrafiken kommer att använda ett körfält växelvis under kortare sträckor. Därmed kan inte bilister på Delsjövägen räkna med full framkomlighet under arbetet med att bredda gång- och cykelbanan.

Arbetet på den aktuella sträckan beräknas pågå till januari 2020.

Mer information om pendelcykelstråken i Göteborg hittar du på Göteborgs Stads hemsida.

Detta är ett pendelcykelstråk
Ett pendelcykelstråk innebär att cykelbanan breddas så att de cyklister som håller en hög hastighet på ett säkert sätt ska kunna passera de som cyklar långsammare. Det finns även så kallade cykelöverfarter i korsningar utan trafiksignaler och god separering mot fotgängare.

Läs också