Direkt till innehåll

Gång- och cykelbro lyfts på plats

Natten till den 5 maj planeras den nya, tillfälliga gång- och cykelbron i Rosenlund lyftas på plats.

Vi har tidigare skrivit att den temporära gång- och cykelbron i Rosenlund, öster om Rosenlundsbron, skulle ha öppnat för trafik den 3 maj. Nu har dessa planer ändrats. Enligt de nuvarande planerna ska bron, som ersätter Rosenlundsbron, lyftas på plats natten till den 5 maj om väderförhållandena tillåter.

I nuläget tar sig gående och cyklister fram längs med Skattehusets fasad på Rosenlundsgatan. Under själva brolyftet leds gående och cyklister om med hjälp av vakter på plats.

Gång- och cykeltrafiken får använda Rosenlundsbron fram till att den nya, tillfälliga gång- och cykelbron är inspekterad och har tagits i bruk. Rosenlundsbron monteras ned strax efter att gång- och cykelbron har öppnat. Nedmonteringen sker på natten för att minimera störningarna.

Klicka för större karta:

Läs också