Direkt till innehåll

Gång- och cykelbro vid Rosenlund öppnas

En ny, tillfällig gång- och cykelbro bredvid Rosenlundsbron öppnas den 3 maj.

Den 1 april stängdes Rosenlundsbron för motortrafik, men gående och cyklister har fortsatt kunnat använda den. Detta för att invänta bygget av den nya, tillfälliga gång- och cykelbron öster om Rosenlundsbron, se karta nedan.

Gång- och cykelbron ersätter Rosenlundsbron som kommer att vara stängd under ett antal år, preliminärt till år 2023. Detta för att göra plats för byggnationen av station Haga i Västlänken.

Rosenlundsbron monteras ned strax efter att gång- och cykelbron har öppnat. Nedmonteringen sker på natten för att minimera störningarna.

Klicka för större karta:

Läs också