Direkt till innehåll

Gång- och cykelbron över Lundbyleden stängs

Den 9 juni till 5 juli utförs arbeten på gång- och cykelbron över Lundbyleden. Gående och cyklister mellan Inlandsgatan och Cronackersgatan får ta andra vägar.

Från 9 juni till 5 juli stängs gång- och cykelbron över Lundbyleden. Det vill säga den bro som binder samman gång- och cykelbanan mellan Inlandsgatan och Cronackersgatan. Orsaken är att ny asfalt ska läggas på bron.

För dig som går eller cyklar innebär avstängningen en längre restid. Beroende på vart du ska hänvisas gång- och cykeltrafiken till att ta sig över Lundbyleden via Eriksbergsmotet eller under Lundbyleden via Karlavagnsgatan.

Läs också