Direkt till innehåll

”Genväg” över Gullbergstunneln stängs

Gång- och cykelbanan på Gullbergstunnelns tak stängs tillfälligt. Gående och cyklister mellan Centralen och Gullbergsstrand får ta andra vägar.

Stängningen gäller från och med måndagen den 9 mars och avser alltså den gång- och cykelbana som går uppe på Gullbergstunnelns tak mellan Centralenområdet och Gullbergsstrand.

Orsaken till stängningen är att det uppstått rörelser i marken vid den stödkonstruktion för Gullbergstunneln som gång- och cykelbanan går på.

Stängningen väntas gälla fram till maj, då det i nuläget är planerat att gång- och cykelbanan återigen ska öppna.

Under tiden får du som brukar gå eller cykla mellan Centralenområdet och Gullbergsstrand välja andra vägar:

– Det ena alternativet är att använda gång- och cykelbanan österut, via Bergslagsgatan förbi Regionens hus och mot Stationsmotet.

– Det andra alternativet är att använda gång- och cykelbanorna västerut, mot Nordstan och vidare via Södra Sjöfarten mot Lilla Bommen.

Karta över den kommande avstängningen. Notera att de alternativa vägarna endast är överskådligt markerade:

Byggnationen av Gullbergstunneln ingår i Trafikverkets projekt “E45 Lilla Bommen Marieholm”. Mer information om detta hittar du genom att klicka här.

Läs också