Direkt till innehåll

1 / 2

”Geofencing är en jättemöjlighet”

Digitala staket är en viktig nyckel för att komma tillrätta med problemen med elsparkcyklarna. Det säger Malin Månsson, trafikplanerare vid Göteborgs Stad.

Elsparkcyklarna tycks vara här för att stanna och i nuläget finns det fyra företag i Göteborg som gemensamt hyr ut cirka 5 000 fordon. Avigsidorna med elsparkcyklarna – att de skräpar ned, parkeras trafikfarligt och ibland körs på olämpliga ställen – kvarstår. Däremot finns det enligt Trafikkontoret en vilja hos företagen att komma till rätta med problemen, bland annat med hjälp av geofencing.

– Samtliga företag följer vår överenskommelse om att det via geofencing inte ska gå att parkera i vissa zoner i centrum och att det inte ska gå att köra alltför fort på vissa gator. Det stora problemet är alla felaktigt parkerade elsparkcyklar och det är jättesvårt att komma till rätta med, säger Malin Månsson, trafikplanerare vid Trafikkontoret på Göteborgs Stad.

Stort ansvar hos företagen
Enligt Malin Månsson beror detta på flera saker. Dels ska det förstås finnas lämpliga ytor att parkera på, vilket är stadens uppgift att se till, dels handlar det – föga överraskande – om benägenheten hos användarna att både vilja och kunna parkera rätt.

– Där ligger mycket ansvar hos företagen, att de informerar sina användare om hur de ska parkera. Vissa företag erbjuder också rabatt på nästa resa om kunden parkerar på särskilda platser. Utöver det har vissa företag själva lagt till områden där det inte går att parkera, som till exempel Brunnsparken, säger Malin Månsson och fortsätter:

– Däremot är det inte aktuellt att införa ”tvingande” parkeringszoner där man måste ställa sin elsparkcykel. Dels går det inte rent tekniskt att avgränsa så pass små ytor det skulle bli fråga om, dels är det problematiskt rent juridiskt.

1 000 anmälningar om dagen
Många göteborgare som irriterar sig på slarvigt eller trafikfarligt parkerade elsparkcyklar tänker förmodligen att staden lätt borde kunna samla in fordonen och kräva en uthämtningsavgift av företagen. Men så enkelt är det inte, enligt Malin Månsson.

– Nej, problemet är framförallt mängden fordon. Via appen Felsparkerad ser vi att det anmäls cirka 1 000 felparkerade elsparkcyklar om dagen. Det skulle krävas alltför stora resurser att samla in alla dessa fordon, även om vi tar ut en avgift av företagen. I Stockholm provade man det ett tag, men det var nog mest en markering mot företagen.

Måste vara registrerat
Inte heller är det möjligt att börja lappa felparkerade elsparkcyklar.

– Då krävs det att elsparkcykeln är ett registrerat fordon, vilket det inte är. Därför går det inte att bevisa att det är den senaste användaren som har parkerat felaktigt, säger Malin Månsson som anser att lösningen på problemen med elsparkcyklarna är en fortsatt dialog med företagen i kombination med en allt bättre teknik, inte minst vad gäller digitala staket.

– Geofencingen är en jättemöjlighet och tekniken utvecklas snabbt. Det är en nyckel för att komma tillrätta med flera av problemen, och vi tittar kontinuerligt på geofencing-kartan för att se om vi ska lägga till fler parkeringsfria eller hastighetsbegränsade zoner i centrum.

Fotnot: i nuläget går det inte att – via digitala staket/geofencing – avsluta och parkera sin resa i bland annat Trädgårdsföreningen, inne på Centralstationen och Nils Ericsonterminalen samt på en längre sträcka av Kungsgatan. Hastighetsbegränsning via samma teknik gäller bland annat på en längre sträcka av Kungsgatan, Fredsgatan, Korsgatan och Haga Nygata.

Läs också