Direkt till innehåll

Götatunnelns norra rör stängs i december

Den 27 december inleds förstärkningsarbeten i Götatunnelns norra rör, där trafiken går i riktning mot Järntorget. Trafiken dubbelriktas i det södra röret.

Förstärkningsarbetena i Götatunneln inleddes redan sommaren 2018 inför byggnationen av Västlänken. Dessa arbeten avbröts dock i oktober samma år på grund av att entreprenören behövde mer tid på sig att genomföra hela förstärkningen.

Den 27 december återupptas förstärkningsarbetena – nu med en del nya trafiklösningar.

Dubbelriktad istället för enkelriktad trafik
Den största skillnaden från förra gången blir att trafiken genom tunneln dubbelriktas istället för enkelriktas. Dubbelriktningen är möjlig på grund av att en mängd säkerhetsåtgärder har utförts – bland annat installerades ett nytt brandbekämpningssystem i tunneln under enkelriktningen 2018.

Förstärkningsarbetena sker i Götatunnelns norra rör som stängs för trafik. Trafiken leds dubbelriktad i det södra röret med ett körfält öppet i vardera riktning. Detta kommer att begränsa kapaciteten i och kring tunneln.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar hur trafiken leds dubbelriktad i Götatunnelns södra rör samt ett rött kryss för att visa att påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet stängs.

 

Trångt vid Järntorgsmotet
Tunnelmynningen vid Järntorget är för smal för dubbelriktad trafik med mittbarriär, vilket gör att trafiken på Oscarsleden i riktning mot centrum måste ledas om via av- och påfarten i Järntorgsmotet. Detta kommer att skapa köer utmed Oscarsleden i östergående riktning under högtrafik.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar hur trafiken på Oscarsleden leds om via av- och påfarten i Järntorgsmotet.

 

Dessutom kommer påfarten mot Götatunneln västerut från Lilla Bommen-motet att stängas. Därmed behöver fordonstrafiken välja andra vägar, till exempel Operagatan (som tidigare hette Västra Sjöfarten) eller Stationsmotet beroende på var man kommer ifrån. Även avfarten västerut mot Järntorget inne i Götatunneln försvinner, vilket innebär att trafiken till Järntorget får vända tillbaka via Fiskhamnsmotet.

Förstärkningsarbetena pågår minst fram till sommaren 2021.

Förberedelser inför Götatunnelns dubbelriktning sker den 27-29 december, vilket kommer att påverka trafiken på E45 i båda riktningar. Mer detaljerad information kommer längre fram.

Trafikverkets information om förstärkningsarbetena i Götatunneln.

Läs också