Direkt till innehåll

1 / 3

Hallå där, Johan Håkansson!

Hallå där, Johan Håkansson – Trafikverkets samordnare för underhållet av tunnlarna i Göteborg. Vad är det egentligen ni gör inne i tunnlarna när ni stänger dem vissa kvällar och nätter?

– Det enkla svaret är att vi underhåller tunnlarna. Dels tvättar vi dem, dels ser vi till att all teknik fungerar. Totalt handlar det om ett hundratal tillfällen om året då vi stänger ett tunnelrör i någon av våra fyra stora tunnlar. Då leder vi först om trafiken och sedan är vi därinne och arbetar från sen kväll till tidig morgon. Hur många som är där och jobbar varierar, det kan vara allt från ett tiotal upp till 60 personer.

Fyra stora tunnlar säger du – vilka tunnlar är det vi pratar om?
– I nuläget är det Götatunneln, Tingstadstunneln, Lundbytunneln och Gnistängstunneln. Snart tillkommer också Gullbergstunneln och Marieholmstunneln.

Hur går en tunneltvätt till? Jag antar att man inte går runt med små skurborstar?
– Nej, verkligen inte. Entreprenörerna använder stora tvättfordon med tvättarmar som i sin tur är försedda med olika högtrycksmunstycken och borstar som styrs från förarplatsen. Så det mesta sker maskinellt.

Hur ofta måste en tunnel tvättas?
– Varje tunnel tvättas fem gånger om året, och då tvättar vi ett tunnelrör per natt. Vid tre av dessa fem tillfällen gör man mindre tvättar, och två gånger om året sker en mer omfattande tvätt där man rengör tak, väggar, armaturer – ja, allt.

Måste ni verkligen tvätta tunnlarna så ofta?
– Ja, det blir faktiskt så smutsigt av trafiken. Dessutom vill vi att det ska se så bra och ljust ut som möjligt i tunnlarna. Ju ljusare och renare, desto säkrare och tryggare känns det att köra i tunneln.

Och när det gäller det mer tekniska underhållet, vad består det av?
– Det är allt möjligt. Vi ser till exempel till att dagvattenledningarna är i bra skick, så att vatten kan rinna undan i händelse av skyfall eller vid tunneltvätt. Vi underhåller också belysning, ventilation och annan utrustning som krävs för att miljön i tunnlarna ska vara så bra som möjligt. Dessutom ser vi till att alla kameror, digitala skyltar och övrig teknik fungerar korrekt. Allt detta kontrolleras minst sex gånger om året för varje tunnel. Uppstår det något akut fel som måste åtgärdas direkt så blir det förstås ännu fler tillfällen.

På tal om kameror, sitter det kameror i alla tunnlar?
– Ja, de är en del av tunnelövervakningen och incidentdetekteringen som känner av om någon får stopp på bilen eller skulle köra i fel riktning. Då går ett larm hos trafikledarna vid Trafik Göteborg, som i sin tur kan hantera situationen. Så kamerorna är viktiga för att säkerheten i tunnlarna ska kunna upprätthållas.

Måste ni alltid stänga ett helt tunnelrör? Kan ni inte bara ha ett körfält öppet bredvid arbetet så att man som trafikant slipper ledas om eller tvingas köra krångliga omvägar ovan jord?
– Nej, det går inte. Det är en arbetsmiljöfråga, det skulle inte vara säkert för oss om vi hade trafik bredvid oss under arbetet. Visst förstår vi om våra avstängningar och omledningar ställer till det för trafikanterna, men det vi gör är absolut nödvändigt för att allt ska fungera som det ska. I slutändan handlar det om trafikanternas säkerhet.

Läs också