Direkt till innehåll

Här är sommarens stora vägarbeten

För dig som ska ut på vägarna i Göteborgsregionen i sommar presenteras här en översiktlig lista över alla stora trafikpåverkande arbeten.

Sommaren är en tid då många väg- och underhållsarbeten genomförs – dels på grund av att pendlingstrafiken minskar, dels på grund av att vädret är som mest gynnsamt.

Förutom dessa mer eller mindre rutinmässiga arbeten pågår som bekant också ett flertal stora infrastrukturprojekt i Göteborg, som förstås också påverkar trafiken.

Oavsett om du är van Göteborgspendlare eller semestertrafikant på tillfälligt besök kan följande arbeten vara bra att känna till inför sommaren:

Älvsborgsbron
Mellan den 29 maj och 31 augusti pågår ett omfattande underhållsarbete på Älvsborgsbron. Endast två av tre körfält är öppna i vardera riktning. Dessutom är påfarter på bägge sidor om bron stängda.

Här kan du läsa mer om trafiken vid Älvsborgsbron.

Korsvägen
Den 13 juni är startdatum för ett flertal stora trafikomläggningar vid Korsvägen, där byggnationen av Västlänken pågår. Sommarens omläggningar påverkar samtliga trafikslag i olika etapper. För biltrafikanter är det viktigast att känna till att Korsvägen inte längre är en rondell och vissa förbindelser har stängts. Från den 20 juli gäller en mer permanent trafiklösning.

Här kan du läsa mer om trafiken vid Korsvägen.

Centralenområdet
I området kring Centralen pågår flera stora byggprojekt, däribland Hisingsbron, Västlänken och Gullbergstunneln. Trafiken förändras kontinuerligt, så planera din resa om du exempelvis ska lämna eller hämta någon vid Centralens korttidsparkering. Begränsad framkomlighet gäller etappvis längs E45 Götaleden och på Nils Ericsonsgatan, där ledningsarbeten innebär extra stor påverkan på trafiken 22-24 juni och 8-10 augusti. Mer information om det sistnämnda kommer inom kort.

Här kan du läsa mer om hur du kör till Centralens korttidsparkering.
Här kan du läsa mer om vad som händer vid Nils Ericsonsgatan.

Falutorgsmotet
Den 10 augusti öppnar det nya Falutorgsmotet, som är beläget på E45 Götaleden i höjd med den plats där Gasklockan tidigare stod. Därigenom skapas en ny förbindelse mellan Gullbergsvass/Centralenområdet och Gullbergsstrand, plus att trafikanter på E45 kan köra av mot Centralenområdet och Gullbergsstrand och omvänt.

Här kan du läsa mer om nya Falutorgsmotet.

Allén
Från den 1 juni och 17 veckor framåt är det mer trångt än normalt i Allén i riktning österut mellan Järntorget och Viktoriagatan. Orsaken är arbeten med Västlänken i området, som påverkar samtliga trafikslag på flera sätt.

Här kan du läsa mer om trafiken i Allén.

Nordreälvbron
Mellan november 2019 och sommaren 2022 pågår ett omfattande underhållsarbete på Nordreälvbron. Arbetet innebär smalare körfält och periodvis sänkt hastighet.

Här kan du läsa mer om trafiken på Nordreälvbron.

Marieholmstunneln
Byggnationen av Marieholmstunneln under Göta älv mellan Marieholm och Tingstad fortsätter. På E6 norr om Tingstadstunneln gäller etappvis begränsad framkomlighet med smalare körfält och sänkt hastighet.

E20 Tollered-Ingared
Begränsad framkomlighet med färre körfält och sänkt hastighet från slutet av juni och en längre tid framåt, då fyra kilometer byggs om till motorväg. Periodvis kan sprängningar med påföljande totalavstängning av trafiken förekomma max tre gånger/dag klockan 09-15 i max 10 minuter.

E6 Kålleredsmotet
Ombyggnation av trafikplats innebär något smalare körfält. Vissa helger stängs E6 nattetid, då trafiken istället leds om via av- och påfarter.

E6 Rödbomotet
Ombyggnation av trafikplats. Periodvis kan sprängningsarbeten med påföljande avstängning av Kongahällavägen förekomma klockan 10 och 13 i max 10 minuter.

Väg 158 Nya Hovås-Brottkärrsmotet
Periodvis minskad framkomlighet till följd av brounderhåll och ombyggnationer.

Väg 40 Flygplatsmotet
Ombyggnation av påfartsramp mot Göteborg innebär något smalare körfält och sänkt hastighet. Eventuellt kan det i sommar ske sprängning cirka 1 gång/dag med påföljande avstängning av väg 40 och Flygplatsvägen i max 10 minuter, dock ej under rusningstid.

Beläggningsarbeten i sommar
Som alltid sker även ett flertal beläggningsarbeten under sommaren. Datumen för dessa arbeten är väderberoende och i de flesta fall inte fastställda, men här nedan är en lista på ett urval större beläggningsarbeten i Göteborgsregionen:

E20, Hulanmotet-Jonseredsmotet
Arbete utförs nattetid under en vecka. Sänkt hastighet och överledning.

Väg 40, Bårhultsmotet-Mölnlycke
Arbete utförs nattetid under 3-4 veckor. Sänkt hastighet och överledning. Vissa nätter stängs påfarten mot Göteborg av vid Mölnlyckemotet. Trafiken leds då om via Boråsvägen och J.A. Fagerbergs Väg till Delsjömotet.

E6/E20, Kungsbacka C-Sandsjöbacka
Arbete utförs nattetid juli-augusti i norrgående riktning under fem veckor. Sänkt hastighet och överledning.

E6, Ljungskile-Ödsmål
Arbete utförs dagtid under 6-8 veckor. Sänkt hastighet och överledning. Eventuellt också omledning nattetid på väg 167.

Klicka här för att komma till Trafikverkets karta över kommande vägarbeten.

Läs också