Direkt till innehåll

Helgarbete på Åbogårdsgatan

Åbogårdsgatan vid Lundby gamla Kyrka stängs för genomfartstrafik helgen den 10-13 maj. Arbetet påverkar även busslinje 16 som får en annan färdriktning.

Fredag den 10 maj klockan 20:00 fram till måndag den 13 maj klockan 04:00 kommer Åbogårdsgatan att stängas av för genomfartstrafik. Gatan stängs nere vid rondellen då nya fjärrvärmerör ska grävas ner. Hållplatsen Lundby Gamla Kyrka kommer därför att vara indragen under helgen. Busslinje 16 kör i stället Eketrägatan – Sotérusgatan – Östra Bräckevägen – Stålhandskegatan – Säterigatan och omvänt.

Även Stålhandskegatan kommer att stängas av för biltrafik mellan Säterigatan och Lundbygatan och endast användas som omledningsväg för busslinje 16.

Gående och cyklister tar sig fram som vanligt enligt aktuell skyltning. Arbete kommer att pågå dygnet runt och bullrande arbete kommer i möjligaste mån att minimeras.

Följ lokal skyltning på plats och vill du veta mer hur avstängningen påverkar kollektivtrafiken, besök Västtrafiks hemsida.

Läs också