Direkt till innehåll

Kålleredsmotet byggs om

Från och med september börjar Kålleredsmotet byggas om. Framkomligheten på E6 påverkas.

Ombyggnationen av Kålleredsmotet består av olika delar: dels ska en en ny bro över E6 byggas, dels ska en ny cirkulationsplats efter den norrgående avfarten anläggas. Dessutom ska gång- och cykelbanan på Ekenleden breddas.

Projektet inleds under september månad med förberedande arbeten och ökar sedan successivt i omfattning. Totalt väntas arbetet pågå i cirka ett år, preliminärt fram till oktober 2020.

När arbetet har startat i sin fulla omfattning påverkas trafiken på den aktuella sträckan av E6 genom att det blir smalare körfält dagtid samtidigt som all tung trafik hänvisas till höger körfält. Periodvis kommer trafiken nattetid att påverkas ytterligare. Mer information om detta kommer längre fram.

Läs också