Direkt till innehåll

Kortare väg till Centralens parkering

Nu har det blivit enklare att nå Centralens korttidsparkering – detta sedan en ny väg öppnats över Västlänkens arbetsområde vid Centralen.

Vägen till Centralens korttidsparkering – belägen på ”baksidan” av Centralstatationen – flyttades i april och har sedan dess gått via en liten omväg nära Skansen Lejonet.

Slipper omväg
Den 4 juni öppnades dock en helt ny väg mellan Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan, belägen rakt över Västlänkens arbetsområde vid Centralen.

Vägen – som heter Kruthuslänken – innebär en förbättring för dig som behöver ta bilen till Centralens korttidsparkering, eftersom du nu slipper att köra via omvägen vid Skansen Lejonet.

Vägsträcka förbi Skansen Lejonet stängs
Den korta vägsträckan förbi Skansen Lejonet stängs permanent den 3 augusti eftersom Västlänkens arbetsområde här ska utökas ytterligare. Stängningen gäller även för gång- och cykelbanan längs sträckan, och gående och cyklister hänvisas istället till Gullbergsvassgatan.

Notera att det även efter stängningen av denna vägsträcka kommer att vara möjligt att nå Postnord-huset samt övriga verksamheter längs Kruthusgatan.

Karta som visar den nya Kruthuslänken samt den väg vid Skansen Lejonet som kommer att stängas:

Läs också