Direkt till innehåll

Kruthusgatan vid postterminalen stängd

Kruthusgatan närmast Skansen Lejonet är nu stängd för genomfartstrafik. Alternativa vägar i området gäller.

Stängningen gäller i höjd med den stora postterminalen och innebär att det inte går att nå Centralen via denna del av Kruthusgatan, varken med bil eller cykel.

För att nå Centralen är det istället Gullbergsvassgatan och den nya Kruthuslänken som gäller. Detsamma gäller för dig som ska till någon av verksamheterna på Kruthusgatan 17.

Du som ska till parkeringsgaraget i den stora postterminalen kan än så länge nå detta via Falutorgslänken och Kruthusgatan förbi Skansen Lejonet. Den 3 augusti upphör dock denna möjlighet. Istället öppnar då en ny infart till parkeringsgaraget via den västra delen av Kruthusgatan.

Stängningen av Kruthusgatan vid postterminalen inleddes den 22 juni och väntas gälla fram till slutet av 2022. Orsaken är det pågående arbetet med Västlänken i området.

Karta som visar platsen för den aktuella stängningen:

Läs också