Direkt till innehåll

Litteraturgatan blir stadsgata

Ombyggnationen av Litteraturgatan i Backa är igång. Projektledare Rune Andersson berättar mer om arbetet och hur trafiken påverkas under byggperioden.

Arbetet med att bygga om Litteraturgatan till stadsgata utförs i etapper. Första etappen, som pågår från november 2020 till oktober 2021, utförs i området runt Backadalsgatan och Backa Kyrkogata som ansluter till den redan ombyggda delen vid Selma Lagerlöfs Torg.

– Att Litteraturgatan ska bli stadsgata betyder att området ska bli mer stadsmässigt och få ned hastigheten för att ge mer liv och rörelse för gående och cyklister. Vi bygger bort gångtunnlar och låter alla trafikanter samsas på ett gatuplan så att Litteraturgatan blir en riktig stadsgata, säger Rune Andersson, projektledare på trafikkontoret för projekt Litteraturgatan.

Nya vägar och busshållplatser
Den nya utformningen innebär att busskörfältet kommer gå i mitten av gatan med två nya rondeller och nya gång- och cykelbanor som byggs längs med vägen. Busshållplatserna Backa Kyrkogata, Sägengatan och Björkrisgatan kommer att byggas om. I korsningen Backa Kyrkogata-Litteraturgatan byggs en ny rondell.

Så påverkas trafiken
Gående och cyklister kommer under byggperioden ledas om med orange skyltning. Under tiden som det nya busskörfältet byggs kommer buss och biltrafik periodvis att behöva samsas i ett körfält.

– Fotgängare som ska gå till bussen kan få en mindre omväg för att ta sig till de tillfälliga busshållplatserna. För bilister kan restiden bli något längre om man hamnar bakom en buss som ska stanna för att släppa av och på passagerare. Då får man vänta, vilket kan ge köer vissa tider på dygnet, säger projektledare Rune Andersson.

Klicka på kartan för en större bild.

karta över Litteraturgatan och första etappen av ombyggnationen till stadsgata

Undvik onödig genomfartstrafik
Samtidigt som arbeten utförs för att göra Litteraturgatan till en stadsgata pågår ledningsarbeten i området inför byggnation av nya bostäder längs Litteraturgatans västra sida.

– Om du inte ska till Litteraturgatan är det bättre att välja andra vägar. För de som bor i området kan det vara bra att informera familj och vänner om att det är svårt att ta sig fram i området, uppmanar Rune Andersson.

Den första etappen som startades 2 november väntas pågå till 15 oktober 2021. Arbetet i sin helhet beräknas pågå från 2020–2023, då den nya stadsgatan sträcker sig fram till Tingstadsgatan.

Vill du veta mera om arbetet på Litteraturgatan kan du besöka Göteborgs  Stads hemsida om statsutveckling i Göteborg.

 

Läs också