Direkt till innehåll

Munkebäcks Allé byggs om

Ombyggnationen av Munkebäcks Allé pågår. Framkomligheten påverkas etappvis.

Med start i sommar ska Munkebäcks Allé i östra Göteborg byggas om och bli stadsgata med nya gång- och cykelbanor, parkeringsfickor och planteringar.

Under tiden som ombyggnationen pågår påverkas framkomligheten på olika sätt. Du som går eller cyklar leds i perioder om till intilliggande gång- och cykelbanor. Arbetet sker i etapper och skyltar på plats visar vägen.

För bilister gäller att minst två körfält på gatan – ett i vardera riktning – kommer att vara öppna under byggperioden. Mer information om detta kommer längre fram.

Ombyggnationen av Munkebäcks Allé är en del av utvecklingen som sker kring det nya bostadsområdet Nya Munkebäck och väntas pågå till sommaren 2020.

Karta över Munkebäcks Allé:
munkebacks_alle_1906_liten.jpg

Läs också