Direkt till innehåll

Nu kan du cykla säkert mellan Kungälv och Göteborg

Den 20 november är gång- och cykelvägen längs Ellesbovägen, mellan Kärra och Rödbo, färdig. Detta innebär att cyklister då kan färdas säkert hela vägen från Kungälv till Göteborg.

Under cirka ett års tid har byggnationen av en ny gång- och cykelväg längs Ellesbovägen, mellan Kärra och Rödbo, pågått (se karta nedan). Det är den sista sträckan mellan Kungälv och Göteborg som har saknat gång- och cykelväg.

Det gröna strecket visar gång- och cykelvägen mellan Kärra och Rödbo.

karta karra-rodbo_liten_fix.png

Hela sträckan är färdig
Från och med den 20 november är den nya gång- och cykelvägen längs Ellesbovägen helt klar. Detta innebär att cyklister nu kan färdas säkert hela vägen mellan Kungälv och Göteborg. Bland annat är större delen av den 2 mil långa gång- och cykelvägen separerad med räcken.

Ökad säkerhet
Den nya gång- och cykelvägen mellan Kärra och Rödbo har byggts för att skapa en säker färdväg för cyklister längs Ellesbovägen, som både är smal och med höga hastigheter. Dessutom är det periodvis ökad trafik på Ellesbovägen, framförallt när det råder begränsad framkomlighet på E6.

Läs mer om gång- och cykelvägen mellan Kärra och Rödbo här.

Läs också