Direkt till innehåll

1 / 2

Nu öppnar Falutorgsmotet

Den 10 augusti öppnar det planskilda Falutorgsmotet, vilket innebär flera nya förbindelser.

Arbetet med att förvandla Falutorgskorsningen till ett planskilt mot har pågått i cirka 1,5 år – en ombyggnation som ska förbättra trafikflödet och öka trafiksäkerheten i området. Nu är Falutorgsmotet redo för trafik.

Positiva förändringar
Den 10 augusti öppnar det nya planskilda Falutorgsmotet, som är beläget på E45 Götaleden i höjd med den plats där Gasklockan tidigare stod. Detta innebär flera nya förbindelser, vilka förbättrar trafiksituationen i och kring motet. Här är de viktigaste förbättringarna:

– Falutorgsbron, som går över E45 vid Falutorgsmotet, öppnar för biltrafik och blir en ny förbindelse mellan Gullbergsstrand och Gullbergsvass/Centralenområdet. Bron är sedan tidigare öppen för gående och cyklister. Se karta nedan.

– Trafiken på E45 västerut kommer att kunna svänga av mot Gullbergsvass/Centralenområdet och Gullbergsstrand vid Falutorgsmotet. Detta kommer dock än så länge inte att vara möjligt för trafiken på E45 österut. Istället hänvisas dessa bilister till Lilla Bommen-motet, precis som tidigare.

– Trafiken från Gullbergsstrand och Gullbergsvass/Centralenområdet kommer att kunna köra ut på E45 österut via Falutorgsmotet. Däremot kommer det än så länge inte att gå att köra ut på E45 västerut mot Järntorget – dessa bilister får köra via Stationsmotet. Se karta nedan.

Öppnandet av Falutorgsmotet kommer till stor del att avlasta både Stationsmotet och Lilla Bommen-motet dit trafiken är hänvisad idag.

Klicka för större karta:

Påfart i Marieholm stängs
En annan förändring är att trafiken som ska till Partihandelsgatan från Falutorgslänken får köra en annan väg, vilket framförallt påverkar trafikanter som ska till någon av verksamheterna där. Den nya vägen går via Gullbergsvassgatan och rondellen i korsningen Partihandelsgatan-Gullbergsvassgatan.

Senare i augusti stängs påfarten från Marieholmsgatan till E45 västerut/E6 och trafiken hänvisas till Falutorgsmotet och Stationsmotet. Tänk på att du än så länge inte kan ta dig ut på E45 mot Järntorget via Falutorgsmotet utan måste köra via Stationsmotet.

Gång och cykeltrafiken kommer fram på samma sätt som tidigare.

Byggnationen av Gullbergstunnelns södra rör pågår och beräknas bli klar under våren 2021. Den slutgiltiga trafiklösningen väntas stå färdig hösten 2021.

Läs mer om projektet med E45 Götaleden och Gullbergstunneln här.

Läs också