Direkt till innehåll

Nu ska Hjuviksvägen bli säkrare

I september inleds arbeten som ska göra Hjuviksvägen mer trafiksäker. Trafiken får inte påverkas i rusningstid.

De trafiksäkerhetshöjande arbetena på Hjuviksvägen, som är en del av väg 155 på Hisingen och även kallas Öckeröleden, börjar från och med den 2 september och är planerade att pågå till och med den 31 oktober.

Övergångsställen och räcken
Arbetena gäller sträckan mellan Hjuviks Bryggväg (Majvik) och Hällsviksvägen (se karta nedan).

Förutom att övergångsställen ska höjas ska såväl trafiksignalstolpar som räcken monteras.

Inga störningar i rusningstrafik
Arbetet kommer att ske dagtid men några trafikpåverkande arbeten får inte utföras när trafiken är som mest intensiv, vilket innebär vardagar klockan 05:30-09:00 och 14:30-20:00 samt helger klockan 09:00-20:00.

Under dessa tider kommer det alltså inte att pågå några arbeten som exempelvis inkräktar på antalet körfält eller bredden på körfälten.

Omledningsväg saknas
Övrig dagtid kan all trafik på Hjuviksvägen komma att påverkas. Eftersom det saknas omledningsväg i området bör du som exempelvis planerar att hinna med en färja till Hönö/Öckerö eller Björkö vara ute i god tid.

Karta över den sträcka av Hjuviksvägen där arbeten ska utföras:

Läs också