Direkt till innehåll

Ny stor stålleverans på gång till Hisingsbron

Tvärbalk nummer två är på väg till Göteborg. Preliminärt sker lossning den 26 december, då det återigen blir en något längre öppning än normalt av Götaälvbron.

För knappt en månad anlände den första av de två stora tvärbalkarna till Hisingsbron, något som medförde en något längre öppning av Götaälvbron än normalt.

Det innebar i sin tur att all trafik över Götaälvbron stoppades längre än vid en vanlig broöppning.

Fraktas med fartyg
Den andra tvärbalken befinner sig i skrivande stund (torsdagen den 19 december) ombord på ett fartyg i Nordsjön, väster om Danmark, och väntas anlända Göteborg lördagen den 21 december.

Precis som förra gången lossar fartyget sin last några dagar efter ankomst. Preliminär tidpunkt för lossningen är på annandagen, det vill säga den 26 december, klockan 08.00.

Längre broöppning än normalt
I likhet med förra gången kommer Götaälvbron då att hållas öppen för fartygets passage i cirka 15 minuter, vilket förstås betyder att all trafik över bron kommer att vara stoppad under motsvarande tid.

Planerad utpassage är sedan fredagen den 27 december, klockan 18.00. Även vid utpassagen måste Götaälvbron vara öppen i cirka 15 minuter.

Kryssen visar ungefärlig position där trafiken stoppas i vardera riktning:

Läs också