Direkt till innehåll

Ny stor trafikomläggning vid Centralen

Från den 17 juni går det inte längre att svänga höger från Nils Ericsonsgatan för vidare färd mot E45, E6 eller Centralens baksida. Läs här om hur du kör istället.

Sedan i början av april har trafiken kring Centralstationen, Nordstan och Nils Ericsonsgatan fått vänja sig vid flera trafikförändringar. Den 17 juni är det dags igen. Då försvinner möjligheten att svänga höger för norrgående trafik på Nils Ericsonsgatan. Orsaken är arbeten kopplade till Västlänken och Hisingsbron.

Bilister som ska från Åkareplatsen till E45, Götatunneln eller korttidsparkeringen på ”baksidan” av Centralstationen får köra runt via E6 och Gullbergsmotet. Tänk på detta om du till exempel ska hämta och lämna nära och kära vid Centralstationen.

Öppet mot Götaälvbron och p-huset
I fortsättningen går det endast att köra upp på Götaälvbron eller in i Nordstans parkeringshus. Tänk på att följa skyltningen noga så att du inte av misstag hamnar på Hisingen.

Nordstans parkeringshus kommer att kunna nås via en ny infart söderifrån på Nils Ericsonsgatan, se karta nedan.

Klicka för större karta:

 

Därmed dubbelriktas trafiken på Nils Ericsonsgatan i södergående riktning, vilket gör att bil- och kollektivtrafiken får samsas i ett körfält. Detta i sin tur kan leda till ökade köer.

Gång- och cykeltrafiken berörs inte av avstängningen, utan kommer fram som tidigare.

Nytt hållplatsläge
Kollektivtrafiken vid Centralenområdet påverkas inte av avstängningen. Dock gäller att flera busslinjer som kör på Nils Ericsonsgatan har fått ett nytt hållplatsläge vid hållplats Nordstan. Dessutom kan restiden bli något längre på grund av den begränsade framkomligheten i området.

Gå in på Västtrafiks reseplanerare för att se om och hur du påverkas

Det är oklart hur länge trafikomläggningen kvarstår, men den väntas preliminärt gälla 2-3 år.

Läs också