Direkt till innehåll

Nytt pendlingscykelstråk klart nästa år

Byggnationen av pendlingscykelstråket längs Björlandavägen pågår för fullt. Nu byggs etapp 2.

Ett pendlingscykelstråk är en typ av cykelbana som är bredare och som är tänkt att knyta ihop stadsdelar och göra det säkrare att cykla. Pendlingscykelstråken ingår i Göteborgs Stads så kallade cykelprogram och syftar till att få fler att cykla.

Sedan tidigare har pendlingscykelstråk byggts längs bland annat Delsjövägen och för närvarande pågår alltså byggnation av ett dylikt stråk längs Björlandavägen på Hisingen.

Två etapper
Bygget längs Björlandavägen inleddes vintern 2019 och sker i två etapper. Den första etappen sträcker sig från Sankt Olofsgatan och Toleredsgatan och är redan färdigställd. Sedan augusti pågår byggnationen av etapp 2, som sträcker sig från Toleredsgatan till Swedenborgsplatsen.

Byggnationen av etapp 2 kommer att pågå fram till hösten 2021.

Förutom att cykelbanan breddas installeras också bättre belysning längs stråket och den intilliggande gångbanan.

Viss påverkan på trafiken
Parallellt med byggnationen av pendlingscykelstråket förbättras också dagvattenhanteringen i området. Bland annat anläggs ett dike med växtlighet mellan stråket och gångbanan som ska fördröja och rena dagvattnet.

Sammantaget innebär dessa byggnationer viss påverkan på trafiken under byggtid. På Toleredsgatan, Klövervallsgatan och Wieselgrensgatan påverkas trafiken när byggnationen av pendlingscykelstråket och gångbanan korsar dessa vägar.

Karta som visar byggnationen av pendlingscykelstråket längs Björlandavägen:
Karta som visar byggnationen av pendelcykelstråket på Björlandavägen.

Läs mer om pendlingscykelstråken i Göteborg på Göteborgs Stads hemsida.

Läs också