Direkt till innehåll

Ökad trafiksäkerhet vid Kärramotet

Trafiken påverkas när delar av Kärramotet byggs om för en ökad säkerhet för trafikanterna i området med start den 25 maj.

Kärramotet ska byggas om för att öka säkerheten för trafiken, vilket gäller både bilister, gående och cyklister. Arbetet utförs i etapper, det startar den 25 maj och beräknas vara klart den 30 november.

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister byggs upphöjda gång- och cykelöverfarter samt bredare refuger vid Kärramotet och längs med Transportgatan och Orrekulla Industrigata. Här kommer även busshållplatserna att tillgänglighetsanpassas.

Även korsningen E6-Transportgatan kommer att byggas om för en säkrare trafik. Då arbetet utförs i etapper kommer trafiken i området att påverkas på olika sätt under byggperioden. Det gör att framkomligheten blir begränsad under vissa perioder.

Kartan visar de aktuella arbetsområdena vid Kärramotet:

Läs också