Direkt till innehåll

1 / 5

Så blir Korsvägen i fyra år

Nyfiken på hur du kommer fram vid Korsvägen de närmaste fyra åren? Här är svaret!

Byggnationen av Västlänken vid Korsvägen har hittills pågått på den östra sidan av Korsvägen vid Universeum, det som kallas etapp 1. I sommar går arbetet in i nästa fas, etapp 2 och då utökas arbetsområdet till att även innefatta den västra sidan av Korsvägen. Det är nämligen nu som den underjordiska stationen ska byggas i ett stort schakt tvärs över Korsvägen – ett arbete som pågår till 2024.

All trafik går på tillfällig bro
Nu kanske du undrar hur du ska kunna ta dig fram vid Korsvägen under dessa fyra år? Jo, en tillfällig betongbro byggs just nu över schaktet, där alla trafikslag ska samsas. Detta innebär alltså att oavsett om du är bilist, cyklist, gångtrafikant eller kollektivtrafikresenär så kommer du att färdas på ett annat sätt än i dag. Här förklarar vi mer – först ut är biltrafiken.

Alla bilister som kör i nord-sydlig riktning kommer att passera över den tillfälliga betongbron. Nytt blir också att bilister som kör på Södra Vägen från Mölndal kan svänga vänster in på Eklandagatan.

Vissa förbindelser försvinner
Som du kanske redan vet har Korsvägen slutat att fungera som rondell, vilket gör att du idag inte kan köra åt alla håll. Så kommer att vara fallet även i fortsättningen men med vissa förändringar:

– Dels kommer du inte att kunna nå Örgrytevägen från Skånegatan/Södra Vägen från city.

– Dels kommer du inte att kunna ta dig från Örgrytevägen till Södra Vägen i båda riktningar eller från Södra Vägen (Mölndalshållet) till Södra Vägen in mot city.

– Du kommer däremot att kunna ta dig från Södra Vägen (Mölndalshållet) till Skånegatan, vilket inte är möjligt idag.

Vi förstår om det kan kännas rörigt. Med hjälp av kartan och visionsbilden nedan så klarnar förhoppningsvis det hela.

Kartan visar hur biltrafiken vid Korsvägen kommer fram under 2020-2024.

 

Här är en översiktsbild över hur trafiken kommer att gå vid Korsvägen 2020-2024. Bild: Trafikverket

 

Nya vägar för gång och cykel
Den största förändringen för gång- och cykeltrafiken blir att man får ta sig fram på den östra sidan av Korsvägen, över den tillfälliga betongbron vid Universeum, istället för på den västra sidan. Dessutom kommer gångtrafikanter att få en helt ny gångbana längs med schaktet på den västra sidan av bron. Alltså blir det möjligt för gående att ta sig fram på båda sidor om bron.

Kartan visar hur gående och cyklister kommer fram vid Korsvägen under 2020-2024:

 

Ändrade hållplatslägen och körvägar
När det gäller kollektivtrafiken så kommer alla spårvagnslinjer som idag går via Korsvägen att finnas kvar efter sommaren – några av dem får dock ändrade hållplatslägen. Då är även spårvagnshållplatsen Liseberg flyttad till ett nytt läge vid Liseberg Station.

Vissa busslinjer har fått nya körvägar permanent – majoriteten av dessa stannar vid Liseberg Station eller Berzeliigatan.

Mer information om kollektivtrafiken vid Korsvägen hittar du här.

Dessutom ska Västtrafik i höst öppna ett nytt tillfälligt resecentrum vid Korsvägen, som kommer att stå kvar i fyra-sex år. Resecentrumet kommer att finnas mitt på Korsvägen intill schaktet, se visionsbild ovan.

När stationsbygget är klart 2024 kommer den tillfälliga betongbron att rivas och spårvagnsspår och gator flyttas till sitt slutliga läge, som bestäms av Göteborgs Stad.

Inför etapp 2 görs en stor trafikomläggning vid Korsvägen, med start den 13 juni, som påverkar alla trafikslag under flera veckor. Mer information om detta kommer inom kort.

Läs mer om deletapp Korsvägen här.

Läs också