Direkt till innehåll

Sörredsmotet (nästan) helt klart

Nu öppnar den nya bron över väg 155 för trafik i alla riktningar – förutom för trafiken från Sörredsvägen mot Torslanda. Denna leds tillfälligt om i en månad.

Byggnationen av Sörredsmotet har pågått sedan 2016-2017 och närmar sig nu sitt slut. Under den andra helgen i juli – det vill säga den 13-14 juli – öppnar den nya bron över Torslandavägen (väg 155) för trafik i alla riktningar, med ett undantag.

Tillfällig omledning
På grund av slutarbeten med rampen mot Torslandahållet västerut måste nämligen trafiken som kommer från Sörredsvägen och ska mot Torslanda ledas om.

Du som kommer körande från Volvo/Sörredsvägen och ska mot Torslanda får istället köra rakt fram på den nya bron över väg 155, svänga av i riktning mot Göteborg för att sedan vända i Ytterhamnsmotet.

Därefter kör du tillbaka på väg 155 mot Sörredsmotet och vidare västerut mot Torslanda.

Gäller i en månad
Denna tillfälliga omledning gäller från och med den 13 juli till och med helgen den 10-11 augusti. Efter detta kommer samtliga ramper och påfarter i det nya planskilda Sörredsmotet att vara färdigbyggda.

Notera att den tillfälliga väg som gällt in till Volvo från väg 155 stängs i samband med att den nya bron öppnar helgen den 13-14 juli.

Nya hållplatslägen
Inte bara bilister påverkas av öppnandet av den nya bron vid Sörredsmotet. Du som åker buss får nya permanenta hållplatslägen från och med den första veckan i juli. Efter helgen den 13-14 juli kommer samtliga sex nya permanenta hållplatslägen att vara öppna.

Samtidigt som den nya bron över väg 155 tas i bruk öppnar också en gång- och cykelbana över bron.

Klicka här för att få mer information från Trafikverket om det nya Sörredsmotet.

Läs också