Direkt till innehåll

Sprängningar inleds längs E20

Måndagen den 1 februari inleds sprängningar utmed E20 förbi Vårgårda och trafiken stoppas i korta intervaller.

Arbetet med att bygga om E20 genom Västra Götaland till en säker och mötesseparerad väg pågår för fullt och väntas bli klart 2026.

Ombyggnationen sker i etapper – sedan den 11 januari utförs arbeten på E20 förbi Vårgårda och i februari påbörjas etappen Vårgårda-Ribbingsberg.

Måndagen den 1 februari startar också sprängningar längs E20 förbi Vårgårda. Detta betyder att trafiken på E20 norr om Vårgårda och på väg 2504 – som går till Fåglum och vidare mot Nossebro – stoppas i 5-10 minuter vid 1-3 tillfällen under dagtid. Tänk på detta när du planerar din resa.

Sprängningarna beräknas pågå fram till den 30 april.

Under året kommer ytterligare etapper av E20 mellan Vårgårda och Vara att byggas om.

Trafikverkets info om ombyggnationen av E20.

Karta som visar etapperna i ombyggnationen av E20 genom Västra Götaland:

Karta som visar ombyggnationen av E20 genom Västra Götaland till mötesseparerad väg.

Läs också