Direkt till innehåll

Stor påverkan på Nils Ericsonsgatan

Under påskveckan startar de mest trafikpåverkande arbetena på Nils Ericsonsgatan. Räkna med längre restid.

Som vi tidigare har skrivit pågår arbeten vid Nils Ericsonsgatan mellan Centralstationen och Nordstan som påverkar trafiken. Inledningsvis har arbetena varit koncentrerade till korsningen Kanaltorgsgatan-Nils Ericsonsgatan, vilket främst har berört trafiken från Nordstans parkeringshus.

Under påskveckan startar de mest trafikpåverkande arbetena på Nils Ericsonsgatan, vilket gör området till en ännu större flaskhals än idag.

Orsaken till arbetena är framförallt den pågående byggnationen av Västlänken.

Körfält stängs
Det som framförallt händer är att två av tre körfält på Nils Ericsonsgatan, i riktning mot Åkareplatsen, periodvis stängs (se karta nedan). Detta gör att bussarna får samsas i samma körfält som övrig trafik, så räkna med ökad risk för förseningar för kollektivtrafiken och längre restid för biltrafiken.

Klicka för större karta:

 

Gång- och cykeltrafik får samsas
Gång- och cykelbanan på Nils Ericsonsgatan längs Nordstan påverkas också och gående och cyklister får dela bana. Gående på Nils Ericsonsgatan längs Nordstan kommer dock alltid att kunna använda ett av två övergångsställen från Nils Ericsonsgatan till hållplats Nordstan.

På grund av den besvärliga trafiksituationen på Nils Ericsonsgatan, så bör du som ska hämta och lämna nära och kära vid Centralstationen med bil vara beredd på längre restid.

Den 6 maj sker nästa stora trafikhändelse vid Nils Ericsonsgatan, då förbindelsen mellan Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan stängs. Mer information kommer senare.

Läs tidigare artikel om arbetena på Nils Ericsonsgatan

Läs också