Direkt till innehåll

Trafik vid Packhusplatsen läggs om

På morgonen den 11 april läggs fordonstrafiken mellan Norra Hamngatan och Västra Sjöfarten om till en ny anslutning.

Kopplingen mellan Norra Hamngatan och Västra Sjöfarten kommer att vara stängd under en längre tid på grund av arkeologiska utgrävningar. Fordonstrafiken mellan Norra Hamngatan och Västra Sjöfarten, och omvänt, hänvisas till en ny anslutning som ligger lite längre norrut på Västra Sjöfarten, se karta nedan. Omläggningen gäller från klockan 07:00 den 11 april.

Klicka för större karta:

 

Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna ta sig från Norra Hamngatan till Västra Sjöfarten, och omvänt, via befintlig korsning. Busstrafiken som vanligtvis går på Norra Hamngatan läggs om via Kämpebron och över till Södra Hamngatan.

Gå in på Västtrafiks hemsida för mer information om kollektivtrafiken

Avstängningen av korsningen Norra Hamngatan-Västra Sjöfarten gäller åtminstone så länge Västlänkens arbete vid Kvarnberget pågår, vilket innebär ett antal år.

Läs mer om deletapp Kvarnberget i Västlänken

Läs också