Direkt till innehåll

Trafikförändringar i Alléstråket

Nu stängs förbindelsen mellan Nya Allén/Norra Allégatan och Sprängkullsgatan. Läs mer om hur du som trafikant får ta dig fram istället.

Förberedelserna inför byggnationen av Västlänkens station i Haga pågår för fullt, och under våren sker ett antal olika trafikförändringar i området.

Den 4 maj är nästa datum att hålla kollen på. Då blir det inte längre möjligt för dig som motortrafikant att köra söderut ”upp till” Sprängkullsgatan från Nya Allén, och inte heller norrut ”ned till” Norra Allégatan från Sprängkullsgatan.

Se karta nedan över avstängningen:
sprangkullsgatan_allen_190504_liten.JPG

Gäller permanent
Avstängningen inleds natten till den 4 maj och gäller permanent.

Som framgår av kartan kommer det fortfarande vara möjligt att svänga höger ”upp till” Sprängkullsgatan från Södra Allégatan, och det kommer också vara möjligt att svänga höger ”ut till” Parkgatan från Sprängkullsgatan.

Precis som idag kommer det också att vara fortsatt möjligt att köra västerut mot Järntorget i Nya Allén/Norra Allégatan.

Alternativa körvägar
Eftersom Rosenlundsbron har stängts för motorfordon får du som kör bil och ska till exempelvis Rosenlundsområdet precis som idag köra via Esperantoplatsen eller via Viktoriabron.

Du som ska söderut mot Linnéplatsen får istället köra via Vasaplatsen eller Järntorget.

Omledning för gång och cykel
Även för gående och cyklister innebär avstängningen den 4 maj stora förändringar, framförallt för dig som ska från Sprängkullsgatan mot Rosenlund.

Cyklister som kommer från Sprängkullsgatan och ska mot city innanför Vallgraven kommer inte längre att kunna köra rakt fram mot Rosenlundsbron, utan leds istället in i Haga och vidare runt till Esperantoplatsen. Samma väg gäller givetvis omvänt.

Ytterligare alternativ
Ett annat alternativ för cyklister som ska mellan nämnda destinationer är att välja Vasagatan och Viktoriabron.

Gående som ska ta sig mellan Sprängkullsgatan och city innanför Vallgraven kommer att ledas genom arbetsområdet i Allén. Följ skyltning på plats.

Som vanligt västerut-österut
Avstängningen den 4 maj innebär däremot ingen större förändring för cyklister och gående som färdas i östlig-västlig riktning i Allén. Precis som idag kommer det alltså att gå att cykla eller gå mellan ”Järntorget-hållet” och ”Avenyn-hållet” i Alléstråket.

När det gäller kollektivtrafiken påverkas endast busslinjerna 25 och Blå Express, som får något annorlunda körvägar men behåller sina hållplatser.

Senare i maj sker ytterligare förändringar i området, något vi kommer att rapportera om efterhand.

Mer information om Västlänkens deletapp Haga hittar du genom att klicka här.

Läs också