Direkt till innehåll

Trafikpåverkan på del av Mölndalsvägen

Ett av två körfält på en sträcka av Mölndalsvägen mot Korsvägen stängs tillfälligt. På samma sträcka stängs dessutom den östra gång- och cykelbanan.

Med start i januari inleds ledningsarbeten på Mölndalsvägen, vilka görs med anledning av Lisebergs utbyggnad söderut.

Detta innebär två saker:

Dels stängs det ena körfältet på Mölndalsvägen mellan Vörtgatan och Getebergsäng i riktning mot Korsvägen. Detta väntas dock inte påverka fordonstrafiken i någon större utsträckning.

Dels stängs den östra gång- och cykelbanan på den östra sidan sidan av Mölndalsvägen. Detta innebär en omväg för gående och cyklister i riktning mot Korsvägen. Följ orange skyltning.

De aktuella ledningsarbetena väntas pågå i cirka 3-4 månader.

Läs också