Direkt till innehåll

Trafikpåverkan på Kongahällavägen

En kortare sträcka av Kongahällavägen på Hisingen behöver åtgärdas. Trafiken kommer förbi med begränsad framkomlighet.

Den aktuella sträckan av Kongahällavägen som behöver åtgärdas är belägen mellan Gunnesby och Röd, vid området Slätten (se kartan nedan).

Vid denna position kommer ett körfält att stängas av längs en sträcka av högst 500 meter, vilket innebär att trafiken släpps förbi växelvis i det kvarvarande körfältet.

Arbetet väntas starta på måndag den 9 december och pågå dagtid cirka klockan 07.00-17.00 i ungefär en veckas tid.

Under denna tidsperiod gäller alltså begränsad framkomlighet på denna sträcka av Kongahällavägen.

Arbetet som ska utföras består i korthet av att vägen vid denna position har blivit skadad av erosion på grund av att ett dike som löper längs vägen periodvis fylls med stora mängder vatten. Detta dike behöver nu flyttas, samtidigt som ett antal träd behöver fällas.

Karta som visar platsen för det aktuella arbetet:

Läs också