Direkt till innehåll

Trafikpåverkan på Östra Torpavägen

Från den 2 mars pågår arbeten på Östra Torpvägen nära Torpamotet, som påverkar flera trafikslag.

Arbetet med att sätta upp bullerskärmar runt Torpaskolan pågår för att förbättra ljudnivån i området. Den 2 mars inleds arbetet längs Östra Torpavägen från E20 och en bit framåt mot Östra sjukhuset, som innebär att körfältet smalnas av. Detta i sin tur betyder att bil- och kollektivtrafiken på Östra Torpavägen får begränsad framkomlighet. Ta det därför extra försiktigt.

Gångbanan i anslutning till arbetsområdet på Östra Torpavägen stängs av under arbetsperioden. Följ skyltning och hänvisning på plats för alternativa vägar.

Arbetet med att sätta upp bullerskärmarna beräknas bli klart under sommaren 2020.

Klicka för större karta:

karta_ostra_torpavagen_liten_fix.png

Läs också