Direkt till innehåll

Trängre i korsning på Södra Vägen

Den 2-6 mars är bilkörfältet avstängt på Södra Vägen västerut, strax innan man korsar Engelbrektsgatan.

Från klockan 07:00 måndagen den 2 mars till klockan 16:00 fredagen den 6 mars är bilkörfältet på Södra Vägen västerut, strax före korsningen Södra Vägen/Engelbrektsgatan, avstängt en kortare sträcka. Se karta nedan.

Detta innebär alltså att bilar och bussar får samsas i ett och samma körfält, vilket begränsar framkomligheten för båda trafikslag.

Orsaken till avstängningen är markarbeten i korsningen Södra Vägen/Engelbrektsgatan.

Klicka för större karta:

karta_sodravagen_engelbrektsgatan_liten_fix.png

Läs också